Privacy

De Rietgrachtkliniek waarborgt uw privacy en handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Alleen medewerkers van de Rietgrachtkliniek en eventuele externe partijen die betrokken zijn bij de behandeling en de administratieve afhandeling daarvan, mogen die gegevens inzien zolang dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Zij dienen vertrouwelijk met deze informatie om te gaan, aangezien zij gebonden zijn aan hun beroepsgeheim. Zij mogen zonder uw toestemming geen informatie over u aan derden verschaffen.

Meer informatie leest u in ons Privacybeleid.

Website

De Rietgrachtkliniek is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de informatie actueel te houden en juist weer te geven. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en/of onvolkomenheden in voorkomen. Wij stellen het zeer op prijs als u hier melding van maakt.
De Rietgrachtkliniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.
De Rietgrachtkliniek behoudt zich het recht om de inhoud op de website www.rietgrachtkliniek.nl te wijzigen.

Links

Op de website staan soms links naar instellingen en organisaties. De Rietgrachtkliniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Soa-testen

De door de Rietgrachtkliniek gebruikte soa-testen worden aangeboden en gecontroleerd door externe partijen. Bij vragen of klachten over deze testen verwijzen wij altijd naar de betreffende aanbieder.

Berichten

De Rietgrachtkliniek garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.