De medewerkers van de Rietgrachtkliniek doen hun uiterste best om u goede zorg te bieden. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling of geleverde dienst. Hieronder leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerking.

Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen
Uw zorgverlener stelt het op prijs als hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

U heeft de mogelijkheid om een klachtenfunctionaris in te schakelen
Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing.

Mocht de afhandeling niet leiden tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Dit is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht. In bepaalde gevallen kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen.

De Rietgrachtkliniek heeft voor het behandelen van klachten en geschillen een overeenkomst gesloten met Klachtenportaal Zorg. Meer informatie over de werkwijze van Klachtenportaal Zorg kunt u vinden op de website www.klachtenportaalzorg.nl.

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op via de contactpagina!